Skip links

Samenwerkingen

Voedselbank Breda

https://www.voedselbankBreda.nl
076-571 545 8

HIBO: Hulp in Bijzondere Omstandigheden

http://www.hibo-breda.nl

IMW: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn

https://www.imwbreda.nl
076-530 588 8

Stichting Leergeld

https://www.leergeld.nl
076-565 272 0

Marge in Beeld

http://www.margeinbeeld2.nl

Betrokken Ondernemers Breda

https://betrokkenondernemersbreda.nl/

Het Annahuis

https://www.annahuis.nl
076-521 796 4

STOB Stichting Ongedocumenteerden Breda

https://www.stichtinglos.nl
06-236 921 69

SMO Stichting Maatschappelijke Opvang

https://www.smobreda.nl
076-564 505 0

Mooi Werk

https://www.mooiwerkbreda.nl
076-523 35 60

Vincentius Vereniging Nederland

https://www.vincentiusvereniging.nl
070-380 00 1 1