Wij zijn een vereniging met een ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dit kan omdat wij ons inzetten voor het algemeen belang. 

Dit stelt ook eisen aan de wijze waarop wij verantwoording af leggen. Dit doen wij door jaarlijks een overzicht te publiceren waarin wij naast informatie over de hulpverlening ook de belangrijkste financiële gegevens in hebben opgenomen.