2019

2018

2017

Opbrengsten

154.000

147.875

126.206

 

 

 

 

Organisatie kosten

 

 

 

Vrijwilligers

12.461

11.918

9.690

Huisvesting

27.464

16.553

17.061

Winkel

18.978

7.876

5.001

Kantoor

2.421

2.800

2.030

Overige

10.670

14.164

7.717

Totaal kosten

71.994

53.311

41.999

 

 

 

 

Besteed aan hulpverlening

61.935

37.781

47.668

 

Veelal komen hulpvragen vanuit professionals uit het zorgdomein.

Het aantal situaties waarin we hulp verstrekten steeg van 192 in 2018 naar 223 in 2019, een stijgende lijn dus. 

Naast de financiële hulp (zie boven) wordt er ook ondersteuning geboden met goederen.