De doelstelling van Vincentius is het ondersteunen bij armoede en dient daarmee een algemeen maatschappelijk belang.

 

Dit doet zij met haar opbrengsten van de kringloop winkel. De gebruikte huisraad en artikelen worden geschonken door particulieren.

 

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Deze vrijwilligers noch het bestuur krijgen daarvoor een vergoeding.

 

Verantwoording   2016 2017
Hulpverlening financieel   30.385 47.668
Hulp in natura   2.730 6.780
Opbrengst winkel en giften   93.156 94.911
Contributie leden   168 168
Bedrijfskosten, winkel en vrijwilligers   62.622 41.499
Resultaat winkel en giften   30.702 53.580

Alle bedragen zijn in Euro's