Adres: Koele Mei 2, 4816 JD, Breda

www.vincentius-breda.nl

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemeen telefoonnummer:  076.561.245.2
Tel.nr voor hulpvragen: 06.188.296.05
Tel. nr voor opalen van huisraad:   06.222.538. 56

Het bestuur van de Vincentius Vereniging heeft veranwoordelijkheid voor het huidige funtioneren. Maar het bestuur is ook gericht op het voortbestaan op lagere termijn zodat ook in de toekoest ondersteuning bij armoede, gedragen door vrijwiliigers, mogelijk blijft.

Het bestuur bestaat thans uit:

Guus van Dijk:           Voorzitter
Paul Krusemeijer: Penningmeester
Els Coonen: Hulpverlening
vacant: Vrijwilligers en winkel
Jean Baptiste Hendrix:         Secretaris

De bestuursleden, zoals ook alle andere vrijwilligers werken zonder enige vergoeding en hebben direct noch indirect enig financieel belang bij de vereniging en haar winkel.

Kamer van Koophandel: 402.806.665

Fiscaal/ANBI nummer:    004.865.169

Bankrekening: NL11RABO 0116.705.213

Vincentius Breda is een zelfstandige vereniging en is autonoom lid van Vincentius Vereniging Nederland en daardooor verbonden met de 68 andere Vincentius Verenigingen in Nederland. Deze zijn alle gericht op armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening.