Adres: Koele Mei 2, 4816 JD, Breda

www.vincentius-breda.nl

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemeen telefoonnummer:  076.521.50.36
Tel.nr voor hulpvragen: 06.188.296.05
Tel. nr voor ophalen van huisraad:   06.222.538. 56

Bestuur

Het bestuur van de Vincentius Vereniging heeft verantwoordelijkheid voor het huidige functioneren. Maar het bestuur is ook gericht op het voortbestaan op lagere termijn zodat ook in de toekomst ondersteuning bij armoede, gedragen door vrijwilligers, mogelijk blijft.

Het bestuur bestaat thans uit:

vacant:           Voorzitter
Paul Krusemeijer: Penningmeester
Els Coonen: Hulpverlening
vacant: Vrijwilligers en winkel
Jean Baptiste Hendrix:         Secretaris

Raad van Toezicht

De vereniging vindt het belangrijk dat ook buitenstaanders in de keuken kunnen kijken. In 2022  is daarom gestart met een Raad van Toezicht.

Deze bestaat uit Genie Hendriks, Harold Mossinkoff, Rijn Broere en Ruud Kuhn.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De bestuursleden, zoals ook alle andere vrijwilligers werken zonder enige vergoeding en hebben direct noch indirect enig financieel belang bij de vereniging en haar winkel.

Kamer van Koophandel: 402.806.665

Fiscaal/ANBI nummer:    004.865.169

Bankrekening: NL11RABO 0116.705.213

Vincentius Breda is een zelfstandige vereniging en is autonoom lid van Vincentius Vereniging Nederland en daardoor verbonden met de 68 andere Vincentius Verenigingen in Nederland. Deze zijn alle gericht op armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening.