De Vincentius Vereniging verstrekt hulp aan mensen die problemen hebben met de verwerving van de eerste levensbehoeften. Dat kan hulp zijn in natura, met bijvoorbeeld kleding of huishoudelijke artikelen. Maar ook financiële hulp voor mensen die in de problemen zijn gekomen door welke oorzaak dan ook. Hulp bij armoede dus. De armoede neemt toe en ook het beroep dat op ons gedaan wordt.

Een kerngedachte van Vincentius is dat we onze financiële middelen zelf verdienen. Dat doen we met de kringloopwinkel De Vince. 45 Vrijwilligers maken het mogelijk dat we een winkel kunnen zijn voor mensen met een kleine portemonnee. De inkomsten uit deze winkel gebruiken we voor de hulpverlening. De winkel ontvangt gebruikte goederen en huisraad van veelal particulieren en soms ook van bedrijven.

De vrijwilligers vormen met elkaar een werkgemeenschap. Mensen met allerlei achtergronden werken met begrip voor elkaars kwaliteiten in een vriendelijke sfeer.

Niemand binnen Vincentius, het bestuur noch de vrijwilligers, ontvangen een beloning. Iedereen werkt belangeloos. 

De Vincentius Vereniging is niet verbonden met een religieuze instelling of stroming.