Voedselbank Breda http://www.voedselbankBreda.nl 076.571.545.8   
HIBO: Hulp in Bijzondere Omstandigheden http://www.hibo-breda.nl  
IMW: Instituut voor Maatschappelijk Welzijn http://www.imwbreda.nl 076.530.588.8
Stichting Leergeld http://www.leergeld.nl 076.565.272.0
Marge in Beeld http://www.margeinbeeld2.nl  
Het Annahuis http://www.annahuis.nl 076.521.796.4
STOB Stichting Ongedocumenteerde Breda http://www.stichtinglos.nl 06.236.921.69
SMO Stichting Maatschappelijke Opvang http://www.smobreda.nl 076.564.505.0
Breda Actief http://www.breda-actief.nl 076.52.335.55
Vincentius Vereniging Nederland http://www.vincentiusvereniging.nl 070.380.00 1.1